Netværk Aalborg

Netværk i Aalborg

Vil du være bedre i morgen end du er i dag?

Junior Chamber International er et lokalt og internationalt netværk med spændende muligheder for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau.

JCI Aalborg består af engagerede og motiverede mænd og kvinder, der ønsker at lære andre at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer.

JCI Aalborg Kammermøde
Komitéarbejde i JCI Aalborg

Om JCI Aalborg

Vores medlemmer og vores kultur er drevet af et ønske om at være bedre i morgen end vi er i dag. I JCI Aalborg får du muligheden for, at udvikle dig fagligt og personligt igennem lederudviklingsforløb, træninger og praktisk projektarbejde.

Et medlemsskab af JCI Aalborg giver dig mulighed for at udvikle dine personlige og erhvervsmæssige kompetencer. Vi stiller rammerne til rådighed, og forventer at du tager ansvar for din egen udvikling.

Når du deltager aktivt, vil du få et stort personligt udbytte gennem projekter, kurser, oplæg og konferencer afholdt af interne såvel som eksterne foredragsholdere og undervisere. Men det kræver, at du engagerer dig.

Ønsker du at komme i kontakt med os kan du sende en mail til info@jciaalborg.dk

Vi tilbyder
  • Personlig udvikling
  • Afdelingsmøder med højt fagligt indhold
  • Kurser og træninger
  • Ledertræninger og akademier
  • Kongresser med workshops og oplæg fra erhvervsledere

Dit karrierefremmende netværk som skaber fremtidens ledere ved at omsætte teori til praksis.

Afdelingsmøder

Hver måned afholder vi afdelingsmøde for alle afdelingens medlemmer. Hos JCI Aalborg mødes vi den første mandag i hver måned (på nær juli, hvor vi holder sommerferie og december, hvor vi i stedet afholder julefrokost).

Hvert afdelingsmøde starter med, at medlemmerne mødes til uformel networking, hvor vi har mulighed for at hilse på hinanden til en hyggesnak og høre hvordan det går. Uformel networking foregår som regel fra 17.00 – 18.00.

Mødets officielle program består typisk af spisning, networking og et foredrag, en workshop eller et virksomhedsindlæg. Det kan også være et besøg hos en af byens mange spændende virksomheder, organisationer eller offentlige institutioner. Derudover er der på afdelingsmøderne også ”Afdelingens halve time”, hvor vi opdaterer hinanden på igangværende projekter og får information fra bestyrelsen og JCI Danmark.

JCI Aalborg har ikke et fast mødested, men låner i stedet et lokale i forbindelse med et spisested eller tager på besøg hos en virksomhed. Det giver en god afveksling til møderne.

Bliv medlem

  • Vil du være bedre i morgen end du er i dag og er du mellem 18 – 40 år gammel?
  • Vil du udvikle dig fagligt og personligt igennem lederudviklingsforløb, træninger og praktisk projektarbejde?
  • JCI tilbyder “Learning in Action” netværk for dig som vil være bedre i morgen, end du er i dag.

Pris

Et medlemskab af JCI Aalborg koster DKK 1650,00 halvårligt.

Hertil kommer udgifter til de kurser, foredrag, kongresser og lignende, som du løbende deltager i. JCI tilstræber at holde priserne for diverse arrangementer på et minimum, hvilket vi bl.a. kan gøre via kontakter i vores netværk og gode relationer til erhvervslivet.

Vil du deltage som gæst i vores netværk eller vide mere om JCI Aalborg?

Udfyld dit navn og email herunder.